เลือกเซ็ท
Beautiful Belle Love
NEW!

Beautiful Belle Love Travel Spray

FEELING

Luminous, Sensual, Modern

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • สินค้าหมดชั่วคราว สมัครแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
  • สินค้าจะเข้ามาเร็วๆนี้
  • สินค้าหยุดจำหน่าย
  • สินค้าหมด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Love breaks all rules.

Beautiful Belle Love celebrates the universal emotion of modern love and modern brides everywhere who dare to break all the rules for love.

A romantic blend of Turkish Rose and Vanilla, and notes of Luminous Amber, Orange Blossom Honey and more.

Notes:

Every note in this Amber Gourmand scent embodies a voyage of the senses and transports the imagination. It's a luxurious departure in fragrance, inspired by the union of specially crafted ingredients sourced from the four corners of the globe. Every note awakens memories and dreams of places, customs and special moments. Explore the world with Beautiful Belle Love:

Fresh Naturality
From the North, feel the excitement and anticipation of Love with French Sage and Turkish Rose.

Exotic Luminosity
From the East, live the heart-felt passion of Love with Luminous Amber and Middle Eastern Almond notes.

Glowing Sensuality
From the South, let a tale of seduction and Love unfold with the marriage of Patchouli and Madagascar Vanilla.

Unique Modernity
From the West, celebrate the discovery and journey of Love with notes of Illumina Musk and Orange Blossom Honey.
How to Use

Spray onto pulse points and start your new Love story.

FEELING

Luminous, Sensual, Modern

Fragrance Type

Amber Gourmand

Olapic Heading
Discover more
With Estee Lauder
Reviews
Top