สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งซื้อ

ความพิเศษประจำเดือนสิงหาคม

สำหรับทุกๆ การสั่งซื้อออนไลน์

รับฟรี Advanced Night Repair Intense Reset
Concentrate 1.5 มล. 1 ซอง มูลค่า 300 บาท
พร้อมจัดส่งแบบมาตรฐานฟรีทั่วประเทศ รวมมูลค่า 550 บาท

SHOP NOW

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
*ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ระบบจะใส่ตะกร้าอัตโนมัติ เมื่อสรุปคำสั่งซื้อสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือ ยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั้นนี้ 1 ชุดของขวัญต่อ 1 ท่านเท่านั้น

ONLINE EXCLUSIVE

The New Best Product

เมื่อซื้อ Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate 1 ชิ้น
ราคา 3,900 จำนวน 1 ชิ้น รับฟรี Micro Essence Skin Activating
Treatment Lotion 15 มล. มูลค่า 350 บาท , Advanced Night Repair
Synchronized Recovery Complex II 7 มล. มูลค่า 750 บาท
Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Power Soft Creme 5 มล.
มูลค่า 350 บาท มูลค่ารวม 1,450 บาท

SHOP NOW

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
*ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ระบบจะใส่ตะกร้าอัตโนมัติ เมื่อสรุปคำสั่งซื้อสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือ ยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั้นนี้ 1 ชุดของขวัญต่อ 1 ท่านเท่านั้น

ONLINE EXCLUSIVE

Double Wear Offer

เมื่อซื้อรองพื้นหรือคุชชั่นหรือแป้ง Double Wear ใดๆ 1 ชิ้น
(ราคาเช็คได้จากหน้าเว็บไซต์) รับฟรี Pure Color Envy Mini
Lipstick 1.2 กรัม มูลค่า 450 และ Perfectly Clean Foam
Cleanser 7 มล.มูลค่า 100 บาท รวมมูลค่า 550 บาท

SHOP NOW

ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
*ไม่ต้องกรอกรหัสโปรโมชั่น ระบบจะใส่ตะกร้าอัตโนมัติ เมื่อสรุปคำสั่งซื้อสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือ ยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั้นนี้ 1 ชุดของขวัญต่อ 1 ท่านเท่านั้น

Your New Gift

รับฟรี ชุดของขวัญ 5 ชิ้น มูลค่า 4,800 บาท
เมื่อซื้อ Advanced Night Repair Synchronized
Recovery Complex II เฉพาะขนาด 50 มล ราคา 4,700 บาท

ชุดของขวัญประกอบด้วย :
Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix 5 มล มูลค่า 1,000 บาท
Perfectly Clean Multi-Action Foaming Cleanser/Purifying Mask 30 มล. มูลค่า 550 บาท
Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate 5 มล. มูลค่า 1,000 บาท
Advanced Night Repair Intensive Recovery Ampoules ขนาดบรรจุ 10 เม็ด มูลค่า 900 บาท
Advanced Night Repair PowerFoil Mask 1 ชิ้น มูลค่า 900 บาท
กระเป๋าเครื่องสำอาง Half Moon Companion Bag มูลค่า 450 บาท

SHOP NOW

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
*ไม่ต้องกรอกรหัสโปรโมชั่น ระบบจะใส่ตะกร้าอัตโนมัติ เมื่อสรุปคำสั่งซื้อสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือ ยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั้นนี้ 1 ชุดของขวัญต่อ 1 ท่านเท่านั้น

<p style="margin-top: -0%;">ONLINE EXCLUSIVE</p>

ONLINE EXCLUSIVE

Re-Nutriv

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Re-Nutriv ใดๆ 1 ชิ้น (ราคาเช็คได้จากหน้าเว็บไซต์)
รับฟรี Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating
Youth Eye Creme Rich 5 มล. มูลค่า 2,000 บาท

พิเศษ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Re-Nutriv ใดๆ ครบ 10,000 บาท
รับเพิ่ม Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating
Youth Creme 15 มล. มูลค่า 4,500 บาท

SHOP NOW

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
*ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ระบบจะใส่ตะกร้าอัตโนมัติ เมื่อสรุปคำสั่งซื้อสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือ ยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั้นนี้1 ท่าน / 1 ชุดของขวัญเท่านั้น

Special Offer for KTC

KTC

กรอก CODE "KTCEL" รับเพิ่มฟรี Advanced Night
repair 7ml.มูลค่า 750 บาท
รายการโปรชั่นตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER
เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ และ รับคะแนน
KTC FOREVER x5 เท่า ลงทะเบียน www.ktc.co.th/shoponline

SHOP NOW

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
*ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ระบบจะใส่ตะกร้าอัตโนมัติ เมื่อสรุปคำสั่งซื้อสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุดของขวัญหรือ ยกเลิกโปรโมชั่น
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากชุดของขวัญหมด
*ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามชื่อที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า
*ขอสงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั้นนี้ 1 ชุดของขวัญต่อ 1 ท่านเท่านั้น

More Special Offers

<p style="font-family:DBHeavent; font-size:35px">รับเพิ่ม สำหรับทุกๆการสั่งซื้อ</p>

รับเพิ่ม สำหรับทุกๆการสั่งซื้อ

เลือกรับเพิ่มฟรี ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง 2 ชิ้น
<br>Free Shipping

Free Shipping

ฟรีบริการจัดส่ง แบบมาตรฐานทั่วประเทศ ด้วยรถปรับ
อากาศ สำหรับการสั่งซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไป

Top