Building A Generation Of Emerging Leaders Who Redefine Leadership

"It's persistence. It's that certain little spirit that compels you to stick it out just when you're at your most tired. It's that quality that forces you to persevere, find the route around the stone wall."
– Estée LauderOur Mission

กว่า 75 ปีของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจความงาม แบรนด์ของเราที่ Estee Lauder เริ่มต้นโดยคุณเอสเต ลอเดอร์ ผู้ก่อตั้งของเรา ซึ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมความงามในช่วงเวลาที่มีผู้หญิงเพียงไม่กี่คนทำงานนอกบ้าน และเริ่มต้นธุรกิจน้อยกว่ามาก เอสเตเชื่อในพลังของผู้หญิงมาโดยตลอดและสนับสนุนให้พวกเขาทำตามที่เธอกล่าวว่า "จงตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของคุณ" มรดกของเธอแสดงให้เห็นสิ่งที่ผู้หญิงมีวิสัยทัศน์คนหนึ่งสามารถบรรลุได้

แม้ว่าผู้ก่อตั้งของเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ปูทางให้กับผู้นำสตรีทั่วโลก แต่ทัศนคติแบบเหมารวมและอคติในการเป็นผู้นำยังคงทิ้งให้ผู้หญิงเสียเปรียบอย่างชัดเจน และส่งผลกระทบไปไกลเกินกว่าที่พวกเราสัมผัสได้ จากการศึกษาวิจัยทั่วโลกของผู้หญิงและผู้ชายมากกว่า 5,700 คน เราค้นพบว่าคุณสมบัติ 3 อันดับแรกที่ผู้คนทั่วโลกใฝ่หาในการเป็นผู้นำคือคุณธรรม ความทุ่มเท และความน่าเชื่อถือ—ความสามารถที่ครอบคลุมทุกเพศ เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เทียบเท่ากับพลังขับเคลื่อนของ Estee ในยุคสมัยใหม่ และยังคงเป็นหัวใจของแบรนด์ของเราต่อไป

Why is equality in leadership so important?

พวกเราเชื่อว่าผู้หญิงมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ และข้อมูลทั่วโลกก็แสดงให้เราเห็นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ส่งเสริมความเป็นผู้นำผ่านกองทุน Estée Lauder Emerging Leaders Fund ไม่เพียงผ่านการรณรงค์เท่านั้น แต่ยังผ่านประสบการณ์การฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่เข้มข้นซึ่งมุ่งไปที่การช่วยให้ผู้หญิงสามารถกลายมาเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบ

What We're Doing

ภารกิจของกองทุน Estée Lauder Emerging Leaders Fund คือการกำหนดความเป็นผู้นำโดยการสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่และท้าทายทัศนคติแบบเหมารวมทางเพศที่มีอยู่ในความคาดหวังในปัจจุบันของการเป็นผู้นำ ความพยายามของกองทุนมุ่งเน้นไปที่ 3 เสาหลัก:

Immersive Leadership Experiences

เพื่อช่วยให้ผู้หญิงจากทุกสาขาอาชีพสามารถมีโอกาสเป็นผู้นำ

Mentorship & Community-Building

เพื่อปลูกฝังชุมชนให้สนับสนุนความก้าวหน้าของผู้หญิง

Advocacy

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความหมายของการเป็นผู้นำที่แท้จริง

ความคิดริเริ่มครั้งแรกสำหรับกองทุน Estée Lauder Emerging Leaders คือโครงการร่วมกับ Vital Voices ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกับพวกเขาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของพวกเขาเป็นจริง


Learn More About Our Partnership With Vital Voices

Top