ESTÉE STORIES

FIND SOME INSPIRATION
Combination Skin Combination Skin Combination Skin
การดูแลผิวผสม: ผิวผสมเป็นอย่างไร และมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้าง
ผิวผสมเป็นประเภทผิวที่พบได้ทั่วไป แม้จะเป็นประเภทผิวที่พบได้อย่างแพร่หลาย ทว่าการดูแลผิวประเภทนี้อย่างเหมาะสมกลับเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่ง บทความนี้จะสำรวจว่าผิวผสมคืออะไร มีต้นเหตุมาจากอะไร พร้อมกับแนะนำกิจวัตรการดูแลผิวที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับผิวประเภทนี้โดยเฉพาะ
Top