World of Aerin: Mission

Aerin & First Book

เพราะการอ่านเป็นส่วนสำคัญของชีวิตแต่เด็กๆหลายคนขาดโอกาสในการได้อ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพและนี่คือที่มาของการสนับสนุนองค์กร First Book

การอ่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน เพราะฉันรักการอ่านมาก ส่วนหนึ่งคงได้อิทธิพลมาจากแม่ ที่ถ่ายทอดมาและฉันยังชอบอ่านหนังสือให้ลูกๆฟังอีกด้วย ฉันโชคดีมากที่ที่บ้านเหมือนเป็นคลังหนังสือ แต่เด็กๆหลายคนขาดโอกาสในการได้อ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพ และนี่คือที่มาของการสนับสนุนองค์กร First Book พวกเขาให้ความสำคัญกับการอ่านที่มีบทบาทในชีวิตของเด็ก มากกว่า 20 ปีที่แล้ว องค์กร First Bookแจกจ่ายหนังสือใหม่ไปให้เด็กกว่า 100 ล้านคนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและแคดานา และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ 50,000 โรงเรียนและชุมชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเข้าถึงเด็กที่ต้องการโอกาสด้านการอ่านโดยเฉพาะ เด็กกว่า 30 ล้านคนจากครอบครัวรายได้น้อย ที่ไม่สามารถซื้อหนังสือราคาตามปกได้ ชุมชนจำนวนมากก็ขาดแคลนทุนศัพท์ในการจัดหาหนังสือที่ดี องค์กร First Book สามารถตอบโจทย์ในการจัดหาหนังสือราคาต่ำกว่าปก และจัดหาหนังสือฟรีให้กับเด็กๆได้ด้วยความหลากหลายของหนังสือ ทำให้เด็กๆได้รัหนังสือที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุของพวกเขาได้ ตั้งแต่เข้าอนุบาลจนถึงระดับมัธยม ฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะมาช่วยกันสนับสนุนองค์กร FIrst Book เช่นเดียวกับฉัน

Top