ต้องการความช่วยเหลือ?ฝ่ายบริการลูกค้า 02-624-6000

อ่าน คำถามที่พบบ่อย
อีเมลถึงเรา ทุกข้อสงสัยของคุณ
ดู ข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์
Customer Service Centre
Shipping

  กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 

  02-6246000 เพื่อการขอใบกำกับ
  ภาษีแบบเต็มรูปแบบ โปรดเตรียม
  ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อการออก
  ใบกำกับภาษี

  • ชื่อบริษัท และสาขา (โปรดระบุ)
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
  • ที่อยู่สำหรับการออก
   ใบกำกับภาษี
  • เลขที่ของใบกำกับภาษีอย่างย่อ
Shopping Online